Perličky

AVATAR

6. února 2010 v 6:21 | Eva

...slov netřeba, stačí se jen dívat a zřít....
...vítejte na planetě Pandora

s láskou a úsměvem Eva

Earth Song

2. února 2010 v 22:09 | Eva
včera jsem sledovala na ČT 2....:-)s láskou a úsměvem Eva


P.S. dnes jsem s údivem zjistila, že uživatel video odstranil...sice nevím, co si o tom myslet, ale i to je život zde na Zemi....

našla jsem tedy jiné...:-)

Drahý Bože

27. listopadu 2009 v 18:21 | Eva

modlím se za lásky své minulosti,
za ty, kdo si mě vybrali, i za ty, kdo ne.

Modlím se za jejich štěstí,
za jejich růst a blaho.

Kéž jsou jejich srdce naplněna světlem
a jejich touhy plně uspokojeny.

Kéž najdou, co hledají,
i když jsem to nemohla být já.

Amen


Marianne Williamson - Kouzelná láskaKapka v moři

27. listopadu 2009 v 18:17 | Eva
...včera před spaním jsem si vzpomněla na tento příběh...možná ho znáte, možná ne, možná vás osloví, možná ne...každopádně stojí za přečtení....:-)


Kapka v moři...

Byl jednou jeden žák a ten se zeptal svého Mistra: "Co mě odděluje od pravdy ?" A Mistr řekl: "Nejsi sám, kdo je oddělený od pravdy. Je mnoho takových. Povím ti 12 malých příběhů, které ti budou připadat velmi jednoduché. Musíš je ale projít mnohokrát, a i když si budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je procházet. Dělej to tak dlouho, až jimi prostoupíš, až se z malých příběhů stanou velké a z těch zase malé."


První příběh.

Byla jednou jedna kapka v moři, která tvrdila, že moře nikdy neexistovalo. A stejně tak je to i s mnohými lidmi. Stojí ve středu Boha a říkají, že Bůh nikdy neexistoval.

Druhý příběh.

"Chci svoji svobodu,"dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosti vyzdvihlo na svůj povrch. "Chci svoji svobodu", dožadovala se zase kapka a slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblak. "Chci svoji svobodu", dožadovala se zase kapka a oblaka byla dobrotivá a spustila ji zase dolů. A tak byla opět v moři.

Třetí příběh.

Intelektuální kapka vody je intelektuální kapka vody, ale ne moře.

Čtvrtý příběh.

"Všechny tyto kapky v moři za nic nestojí", řekla kapka v moři.

Pátý příběh.

"Bezpochyby, jednu věc jsem už poznala. Jsem určitě o něco důležitější, než moře", řekla kapka v moři.

Šestý příběh.

"Asi se nikdy nepotkám s mořem", povzdychla si kapka v moři.

Sedmý příběh.

"Ále, co je mně po tomto moři", řekla kapka v moři.

Osmý příběh.

"Jedna kapka vody bojovala se svým osudem. I když byla uprostřed moře, nechtěla o moři nic vědět."

Devátý příběh.

"Jedna kapka v moři svolává ostatní kapky, aby mohly udělat povstání proti moři".

Desátý příběh.

" Z titulu mé moci", řekla kapka druhé kapce uprostřed moře, " z titulu mé moci jsi od tohoto dne vyloučena z moře".

Jedenáctý příběh.

"Jsi v mé lásce", řeklo moře kapce vody. Ale kapka vody moře neslyšela, protože byla naplněná láskou k jiné kapce.

Dvanáctý příběh.

"Kdyby se mi podařilo", uvažovala kapka v moři, " aby každá kapka v moři byla v mé lásce, stala bych se celým mořem". A tak začala zahrnovat jednu kapku za druhou do své lásky. Byla tam ale jedna kapka, která ji velice ublížila. Způsobila ji největší utrpení v životě. A tak ji přes všechnu svoji lásku nedokázala odpustit. Jen proto, že nezahrnula jednu jedinou kapku do své lásky, jen jedna jediná ji chyběla, nestalo se z ní moře.

Poslední příběh.

Byla jednou jedna kapka vody, která hledala ticho moře, dálku moře a lásku moře. "Ty jsi jako já", řeklo moře," a já jsem ty". Otevřelo svoji náruč a přijalo kapku. A to, co patřilo moři, patřilo od té chvíle i kapce. Stala se tichem, stala se dálkou moře a její hloubka byla požehnáním pro tento svět. "Věz, můj žáku, moře je plné odpuštění pro ty, kteří ho milují a přijme do sebe ty, kteří si to doopravdy přejí". "Ale co když je taková kapka vody velice špinavá, co potom ...", zeptal se žák. Mistr se z celého srdce rozesmál a řekl, " žádná kapka nemůže být tak špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit."


Duhový most

27. listopadu 2009 v 18:15 | Eva
Na nebesích je místo, kterému se říká Duhový most. Když umře zvíře, zvláště takové, které bylo někomu blízké, odchází za tento Duhový most. Pro naše milé kamarády tam jsou louky a kopce, kde mohou běhat a společně si hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunečního svitu a naši přátelé jsou v teple a pohodlí. Všechna nemocná a stará zvířata jsou opět zdravá a při síle, kdo byl zraněn nebo zmrzačený, je nyní opět silný a zdravý, tak jak si ho v našich snech pamatujeme z dávných dnů a již minulých časů. Zvířata jsou šťastná a spokojená až na jednu maličkost: všechna postrádají někoho velmi zvláštního, někoho koho opustila. Hrají si a běhají spolu, ale přijde den kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky. Jeho jasné oči pátravě pozorují, netrpělivé tělo se začíná chvět. Náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji. Až se nakonec ty a tvůj kamarád sejdete v nesmírné radosti. Déšť šťastných polibků pokrývá tvou tvář, tvé ruce opět hladí milovanou hlavičku, znovu hledíš do těch přenádherných důvěřivých očí, jež nadlouho zmizely z tvého života, ale nikdy z tvého srdce. A přes Duhový most půjdete spolu a nikdy se už nerozejdete.

...pověst...autor neznámý...pro všechny milující bytosti....

s láskou Eva-Magenta


 
 

Reklama