Co je aura-soma

Mike o nové lahvičce...

25. ledna 2010 v 18:28 | Eva
Archanděl Capkiel se rodil dlouho - od 19. listopadu do 14.prosince. Narodil se v den, který také souvisí s andělskou říší - s archandělem Arielem, jehož jméno znamená "Lev Boží" a který má jako svou úlohu pozorovat a odhalovat Boží mystéria.
Capkiel nám nabízí přístup k pradávně-budoucím mystériím Lásky a Pravdy, abychom v současném životě dokázali projevovat více z toho, kým skutečně jsme. Zve nás, abychom rozšířili pocity lásky tak, aby zahrnovala účel a odhodlání. Takto rozšířená láska představuje nekonečné moře soucítění, v němž možná usmíříme a zharmonizujeme vše, čím jsme kdy byli, s tím, kým se můžeme stát. Je to láska, která po nás nechce, abychom uhnuli z cesty, ale abychom se stali Cestou. Je to láska, která dokáže sytit energií naše každodenní drobné aktivity a která náš individuální proces uvědomování a vývoje sladí s vývojem ostatních lidí a nakonec i s vývojem kolektivního Srdce Země.
Capkielova temně purpurová představuje hloubku, která se rozvíří v okamžiku, kdy si duše žádá hlubšího uznání. Každý z nás je pavučinková světelná bytost, křehká uvnitř své fyzické schránky. Často na své fyzično příliš tlačíme a v tomto úsilí jako kdyby se pavučinka smršťovala a my začneme pociťovat svou zranitelnost, kterou pak často zaměníme za slabost. Tyto potíže se ale vynořují proto, abychom je vyléčili a nakonec v nich objevili svou největší sílu.
Protože se často ztotožňujeme spíše s hustší hmotou naší bytosti, přichází Capkiel jako Božská Matka, která nám plna soucítění pomůže zrodit z chemie našich fyzických těl světelné tělo.
Capkiel je první lahvičkou, která má v sobě éterický olej myrhu. Tento měsíc si připomínáme zrození nového Božského světla, zvěstovaného narozením Krista. Je zajímavé, že jedním z darů novorozenému Ježíškovi byla právě myrha, která se v té době běžně používala pro balzamování a k pohřebním rituálům. Toto zrození tedy symbolizuje smrt toho, co bylo, a zrození Lásky, která nakonec překoná všechna dogmata a zákony, které lidstvo udržovaly ve starých sebeobranných vzorcích.
Antimikrobiální vlastnosti myrhy také představují ochranu proti energiím, společenským konstrukcím a manipulacím, které nás mohou blokovat v okamžiku, kdy do současného života začneme vnášet více z věčné celistvosti našeho já.
Capkielovu energii vyjadřující nejhlubší aspekty Božského ženství, které pečuje a ochraňuje, si nemusíme vynucovat ani přitahovat. Stačí dovolit, aby se rozvinula, a přijmout ji jako výraz JÁ JSEM samotného Života, věčně se zrozujícího v nás, skrze nás a kolem nás. Z vnějšku je to Láska, která žije s básní v srdci, naplněná lehkostí bytí, přicházející v okamžiku, kdy už se nemusíme potýkat se strachem, neochotou, studem nebo s pocity nedostatečnosti, které si uzurpují naše nejcennější vrozené právo stát se samotnou Láskou.
Je skutečně nejvyšší čas, aby se v dnešním světě tato výjimečná a jedinečná barva Lásky Bytí objevila, abychom ji všichni vyzařovali do světa, který tolik potřebuje lidi žijící v plnosti Lásky a Pravdy.
S láskou a světlem Míke Booth

Vítejte...

20. ledna 2010 v 15:06

Síla barev

18. ledna 2010 v 12:59 | Eva

Aura- soma je unikátní metoda, která je syntézou působení drahých kamenů, minerálů, energií rostlin a barevné terapie.

Barvy s námi komunikují na všech úrovních a jejich jazyk se můžeme naučit převádět do nám srozumitelných pojmů. Díky propracovanému systému Aura-soma můžeme z barevných kombinací sami vyčíst informace o tom, co v tuto chvíli potřebujeme a co máme udělat.

Základ systému tvoří sada dvoubarevných lahviček. Tyto lahvičky na olejové a vodní bázi obsahují řadu přírodních ingrediencí, včetně bylin, éterických olejů a energií kamenů.

Náš výběr čtyř lahviček je zrcadlem zobrazujícím naší hlubší podstatu

- setkáním s duší…

Dovoluji si Vás pozvat na sebepoznávací a léčivý seminář s barevnou terapií Aura - soma.

Na tomto semináři máte možnost seznámit se s celou sadou lahviček - vytvořit si svůj vlastní intuitivní výběr a na místě zkonzultovat….
Dozvíte se a vyzkoušíte si i další možnosti barevného léčení….
Pomandery - vůně barev energetická ochrana a harmonizace těla
Kvintesence - řeč barev spojení s naším vnitřním hlasem a učitelemTermín: sobota 13.3.2010

Čas: 10.00 - 17..00

Místo: Příbram - místo setkání sdělím dodatečně,
podle počtu zúčastněných…

Cena: 600,- Kč


Bližší informace a přihlášky na tel: 603 568 944

Těším se na setkání s Vámi

Eva Reslerová


Aura - soma a Atlantida

27. listopadu 2009 v 18:19 | Eva
Psal se rok 1983, když slýchala slepá Angličanka jménem Vicky Wall dvě noci po sobě hlas, který jí vyzýval "Rozděl vodu!" Druhé noci uposlechla tuto výzvu, šla do své malé pracovny a vytvořila první lahvičku Aura-somy, tehdy nazývanou Balance /dnes Equilibrium/. Později vzpomínala: "Musela jsem uposlechnout a vstala jsem z postele. Nevzpomínám si na následující hodiny ani na to, jak se vlastně Balance zrodila. Vím jen, že mé ruce byly vedeny někým jiným." Aura-soma se v následujících letech velmi rychle rozvíjela a stala se jednou z nejvíce fascinujících a nejefektnějších léčebných metod vůbec.
Mike Booth, následovník Vicky Wall, napsal o mnoho let později o spojení Aura-somy a Atlantidy: "Pohledem zpět do dějin zjistíme, že již lidé v Egyptě, Řecku a Palestině pracovali se světlem a barvou. Předpokládá se, že na Atlantidě se barva neužívala jen k léčení, nýbrž i k rozvoji smyslů. Mnoho z těch, kteří se v minulosti zabývali metodou Aura-soma, mluví o spojení mezi Atlantidou a Aura-somou."
V prvních dnech a týdnech po zrodu systému Aura-soma se toto propojení ještě nedalo tak jasně vytušit, třebaže měla Vicky Wall při příležitosti své první prezentace jasnozřivé vize. Své léčivé lahvičky tenkrát vystavovala v hlavním městě Dánska Kodani. V mnohých, kteří byli jejímu postoji pozitivně nakloněni, rozeznala reinkarnované Atlanťany. Také oni odhalili v lahvičkách cosi příbuzného. Především pak v lahvičce B 3 /modrá a zelená/, která později dostala název Atlantská lahvička. Po užití obsahu, který se nanášel především do oblasti srdeční čakry a do okolí hrudního koše, se cítili oni "návštěvníci z Atlantidy" podivuhodně osvěženi a nabiti novou energií. Vicky Wall byla sama hluboce dojata zjevením tolika atlantských duší.
"Myslím, že je zajímavé, že nejčastěji vyskytující se aura-barvou mezi Atlanťany byla tyrkysová, tedy kombinace modré a zelené. Po skončení výstavy mi bylo jasné, že jsem se zde setkala s největším nahromaděním Atlanťanů, jakému jsem kdy mohla být svědkem. Navrátili se plni sil a ihned si vytvořili k této lahvičce blízký vztah. Tato lahvička si později nalezla oblibu a užití u léčitelů po celém světě.
Angličanka byla příliš skromná, než aby se zmínila o tom, že člověk by stěží mohl vytvořit systém léčby barvou, pokud by sám nebyl starou atlantskou duší. Vicky Wall spojila energii srdce s Atlantidou, a tak vznikly v systému léčení barvami Aura-soma především lahvička srdce B 3 a B 83 a B 88. Všem třem lahvičkám bývá připisována schopnost navázat kontakt s prastarými atlantskými vzpomínkami. Zajímavé je, že lahvička B 83 bývá spojována s krystaly, které v Atlantidě patrně hrály důležitou roli. "B 83 umí napomáhat spojení s krystaly, stejně jako podporovat schopnost otevřít se jejich síle."
Protože Aura-soma je dynamický a stále se rozvíjející systém, není lehké předvídat, jaké spojení mezi tímto fasicnujícím vesmírem barev a esencí a dávnou Atlantidou ještě vyjde najevo. Již sama skutečnost, že se "staré atlantské duše" po tisíciletích znovu inkarnují, aby vzkřísily skryté poznatky učení o barvách a jejich moci, je samo o sobě velmi uchvacující.

z knihy Atlantida - hledání potopeného světa


Archanděl Metatron

27. listopadu 2009 v 18:12 | Eva

Admin OptionsLahvičky aura-somy mají mnoho aspektů a úrovní působení. Např. kdyby dva lidé provedli naprosto stejný výběr lahviček, jak v barvách tak v pořadí, přesto by to o každém z nich vypovědělo něco jiného a i oni by si v barvách našli každý něco úplně jiného - je to tím, že barvy působí na různých úrovních - a přesně na jaké úrovni zpracování tématu se dotyčný nachází, na takové ho barva osloví.
Dalším aspektem barevného působení lahviček je rovina osobní a rovina tzv. obecná, možná lépe řečeno "globální"...neumím najít přesný výraz, ale možná po vysvětlení to bude trochu jasnější. Například lahvička "archanděl Samael" / olivová/tmavá magenta / - se na osobní rovině vztahuje k osobním ztrátám člověka a na úrovni "globální" zrcadlí "světové" dění /, u této lahvičky je to velmi evidentní - neboť "přišla" na svět 11. září 2001/....

Po tomto trochu obecném úvodu bych se dostala k tomu, co jsem vlastně chtěla říci..již několik dní intenzivně cítím energii archanděla Metatrona / teď mám na mysli lahvičku číslo 100 - archanděl Metatron /....a i okolo sebe cítím, že tato energie nějakým způsobem zesiluje mezi lidmi...pokusím se tedy opět "pouze" z pohledu barev, zprostředkovat tuto energii...

Lahvička číslo 100 - archanděl Metatron obsahuje tyto barvy - tmavou magentu /purpuru/ a v horní části čirou /křišťál/.Energie této lahvičky je velmi mocná transformativní energie.
Tmavá magenta je barva, která v sobě obsahuje celé spektrum - je všeobjímající a hluboká...spojení nebe a země...vše je obsaženo ve všem...
Čirá barva neobsahuje barvu žádnou a její schopností je všechny ostatní barvy odrážet - zrcadlit...
Kombinace těchto dvou barev v jedné lahvičce, nám v čiré přináší sílu očisty a projasnění, aby mohlo naše světlo Vědomí plně zářit
Tmavě purpurová nám pomáhá ponořit se do hloubky stínu a osvobodit temné aspekty naší bytosti, abychom v sobě objevili její plný potenciál - nejvyšší léčivou energii /tmavá magenta je nejléčivější barva z celého spektra/....
Tato lahvička a energie v ní ukrytá nám pomáhá s našimi vnitřními vztahy, pomáhá nám pohlédnout na věci, které jsou pro nás nejtěžší, které mohou blokovat naše vnitřní uvědomění. Metatron nás na tyto překážky upozorňuje.
Je o člověku, který trpěl, který si uvědomuje druh tohoto utrpení a jeho příčiny a vnímá i možnost jak ho odstranit na té nejhlubší úrovni.
Tento člověk navenek působí jinak - může se tvářit statečně, ale jeho nitro vypadá jinak.
Energie nám umožní podívat se na vlastní stín, uvědomit si pravdu o sobě samém, pochopit síly působící v našem vědomí. Pomáhá do temných stránek vnést světlo a podívat se na všechna osobní témata v novém světle...
Pomáhá nám dostat se do kontaktu se skutečným prožitkem vlastního Bytí...a spojit nebe a zemi....

Metatron bývá označován za krále andělů a také za anděla úmluvy...
nese světlo, které prosvětlí náš stín...nese lásku, která přijme a obejme celou naší bytost....probudí náš nejvyšší potenciál - naše samoléčivé schopnosti a dovolí nám podívat se do svého nitra....s láskou a pochopením....
vyléčením a vysvobozením svých temných stránek duše - probouzíme nesmírný léčivý potenciál pro léčení Země...

S láskou Eva - Magenta


Aura-soma jako terapie duše

4. června 2009 v 13:19 | Eva
Aura - soma je uměním i terapií zároveň. Je uceleným systémem práce s barvami a s jejich působením na tělo, mysl a vědomí člověka. Tento jedinečný způsob sebepoznání a osobního rozvoje používá energii barev, bylin, esenciálních olejů a krystalů.
Je všeobecně známo, že fyzické nemoci bývají až tím posledním výkřikem naší bytosti. Na fyzické rovině se totiž projeví pouze takové nerovnováhy, které nebyly zpracovány na jemnějších úrovních. Tyto nerovnováhy mají své příčiny a právě těmi se Aura-soma zabývá. Pracuje s příčinami a souvislostmi nemocí, které se projevují v rovině našich emocí, vlastností a chování, či na našem těle.

Aura-soma bývá nazývána také léčbou duše.
Pomáhá nám harmonizovat duchovní, emocionální, mentální a fyzické roviny naší bytosti a nalézat kontakt s naším vnitřním vedením.

Tento systém vznikl před více než 20 lety v Anglii zásluhou Vicky Wall, lékárnice a léčitelky, která do něj vtělila inspirace ze svých snů a meditací. V průběhu následujících let se z prvních několika zázračných lahviček postupně utvářel ucelený systém interpretace barev, který v sobě propojuje i další metody a nástroje poznání / např. astrologii, numerologii a kabalu/.

Základem systému je sada dvoubarevných lahviček EQULIBRIUM / česky rovnováha /, které jsou tvořeny dvěma částmi, olejem a vodou, v poměru 1:1. Obsahují výtažky z rostlin, energie drahokamů, minerálů a barev. Emulze, která vznikne protřepáním obou částí se nanáší přímo na tělo.

Dalšími přípravky jsou barevné a voňavé energetické substance tzv. POMANDERY. Obsahují 49 bylinek v různých poměrech, podle oblasti jejich působení. Jejich hlavní funkcí je posílení a harmonizace aury, tedy zlepšení naší energetické ochrany. Nanáší se do aury a jejich účinek je okamžitý.

Třetím ze základní prostředků jsou KVINTESENCE. Jsou to opět jemné energetické substance, které slouží k navázání kontaktu s tzv. mistrovskými energiemi. Každý barevný paprsek totiž svou frekvencí přenáší i informace, principy a kvality. Kvintesence je dobré používat před meditací na aspekty, které bychom si přáli v sobě rozvíjet. Navázání kontaktu s těmito energiemi v podstatě znamená objevit určité kvality sám v sobě..

Dalšími produkty jsou Mořské a Motýlí esence.
Mořské esence jsou vydatným pomocníkem při uzdravování našich vztahů a při harmonizaci negativních energetických polí, které omezují naše fungování, projevy a komunikaci s druhými.

Motýlí esence obsahují velmi vysoké frekvence - používají se při působení na nejjemnější složky aury a působí hlavně pro rozvoji našich nejtvořivějších kvalit.

Aura - soma jako léčebná metoda má svá specifika. Pro její pochopení je důležité podívat se na souvislost nemocí s odpovědností a vědomým jednáním. Léčení spočívá především v tom, že působí na mentální, emocionální a duchovní stránku naší bytosti a odhaluje skryté příčiny. Používáním lahviček se v nás začne odehrávat proces uvědomování si. Začneme si uvědomovat skryté vzorce našeho jednání a chování a zároveň nám lahvičky dodají energii, abychom mohli danou situaci změnit a dokázali udělat to, co potřebujeme. Prožíváme nové možnosti, které můžeme přijmout do svého života.
Dalším aspektem, který je na Aura-somě přitažlivý je, že každý si vybírá své lahvičky sám. Tím se stává zodpovědným za svůj výběr. Je dobré si intuitivně zvolit barevné kombinace a pak buď samostatně, či s pomocí konzultanta projít celým terapeutickým procesem.
Tak se sami a vědomě proměňujeme ve svobodnějšího člověka.

Lahvičky nám pomohou vrátit se ke svým skutečným pocitům, které jsme často zasunuli, potlačili do podvědomí a od kterých jsme se z jakýchkoli důvodů oddělili.
Barvy nám svět našich pocitů připomenou / beze slov / a pomáhají se k nim vrátit.

Aura-soma je terapie duše. Léčení duše je směřování k lásce. Vyléčení je láska. Znamená to, že přestaneme bojovat , bát se o sebe, nevědět co se sebou. Větším poznáním sebe sama si přestaneme působit bolest a zmatek. Přijetím sebe sama budeme moci obrátit svou pozornost k lásce.

Lahvičky Equlibrium

Lahvičku si můžeme vybrat různými způsoby, klasickým výběrem ze sady, prostřednictvím numerologie, pomocí tarotu.

Klasický výběr

V Aura-somě obvykle používáme výběr čtyř lahviček, z nichž každá má na své pozici určitý význam.
Je dobré mít k výběru klid a dostatek času, abychom se mohli uvolnit a oddat se vnímání barev a energií, kterými s námi lahvičky komunikují. Pokusíme se na chvíli zapomenout na všechno co jsme se do této doby o barvách dozvěděli, jak je vnímáme, co si o nich myslíme.
Opustíme všechny své představy, jen klidně sedíme a díváme se na sadu "živých" lahviček a vnímáme je. Necháme své pocity a myšlenky, ať si volně plují. Pak si představíme, že pojedeme někam hodně daleko, třeba na pustý ostrov a ze všech lahviček si s sebou můžeme vzít pouze jednu. Až nás osloví ta lahvička, kterou bychom nevyměnili za žádnou jinou, vyjmeme jí ze sady a pro tuto chvíli na ní zapomeneme.
Tento postup opakujeme ještě třikrát, dokud si nevybereme všechny čtyři lahvičky.

Hlubší porozumění barev je součástí konzultačního umění. Proto já osobně považuji konzultaci za velmi důležitou součást terapie, je to dobrý začátek pro nastartování léčebného procesu.

První lahvička vypovídá o našem životním úkolu a cíli, pro který jsme se narodili
Druhá lahvička je o našich problémech a těžkostech
Třetí lahvička mluví v pozitivním smyslu o tom, kam jsme zatím na své cestě došli
Čtvrtá lahvička ukazuje náš možný potenciál v budoucnu

Druhá z těchto čtyř lahviček je považována za lahvičku terapeutickou, je dobré ji začít používat jako první. Poté můžeme pokračovat dalšími lahvičkami.
Cítíme - li však, že jsme se po používání lahvičky posunuli natolik, že již původní výběr neodpovídá, můžeme si udělat výběr nový.

Při používání lahvičky se můžeme přechodně stát citlivějšími na nejrůznější energetické podněty z okolí. V takovém případě nám mohou pomoci pomandery, které chrání naší auru a pomáhají nám zvládat příslušnou barvu ve vnějším světe. Pomander vybíráme nejčastěji podle vůně, nebo jako doplněk při barevném výběru. Existuje 15 druhů Pomanderů v různých barvách.

Kvintesence jsou velmi jemné substance působící na astrální část naší aury. Pomáhají nám naladit se na aspekt příslušné barvy ve vnitřním světě a dál jej v sobě rozvíjet. Např. při meditaci nebo relaxaci. Kvintesenci vybíráme stejně jako pomander..nejčastěji podle vůně nebo opět jako doplněk při barevném výběru…hodně nám může napovědět dolní barva v první lahvičce našeho výběru.
I kvintesencí existuje 15 různých druhů. Kvintesence se vztahují k Mistrovským lahvičkám / č. 50 - 64/

Vicky Wall - Zázrak barevné léčby
Mike Booth - Aura-soma


 
 

Reklama