Listopad 2009

Drahý Bože

27. listopadu 2009 v 18:21 | Eva |  Perličky

modlím se za lásky své minulosti,
za ty, kdo si mě vybrali, i za ty, kdo ne.

Modlím se za jejich štěstí,
za jejich růst a blaho.

Kéž jsou jejich srdce naplněna světlem
a jejich touhy plně uspokojeny.

Kéž najdou, co hledají,
i když jsem to nemohla být já.

Amen


Marianne Williamson - Kouzelná láska
Aura - soma a Atlantida

27. listopadu 2009 v 18:19 | Eva |  Co je aura-soma
Psal se rok 1983, když slýchala slepá Angličanka jménem Vicky Wall dvě noci po sobě hlas, který jí vyzýval "Rozděl vodu!" Druhé noci uposlechla tuto výzvu, šla do své malé pracovny a vytvořila první lahvičku Aura-somy, tehdy nazývanou Balance /dnes Equilibrium/. Později vzpomínala: "Musela jsem uposlechnout a vstala jsem z postele. Nevzpomínám si na následující hodiny ani na to, jak se vlastně Balance zrodila. Vím jen, že mé ruce byly vedeny někým jiným." Aura-soma se v následujících letech velmi rychle rozvíjela a stala se jednou z nejvíce fascinujících a nejefektnějších léčebných metod vůbec.
Mike Booth, následovník Vicky Wall, napsal o mnoho let později o spojení Aura-somy a Atlantidy: "Pohledem zpět do dějin zjistíme, že již lidé v Egyptě, Řecku a Palestině pracovali se světlem a barvou. Předpokládá se, že na Atlantidě se barva neužívala jen k léčení, nýbrž i k rozvoji smyslů. Mnoho z těch, kteří se v minulosti zabývali metodou Aura-soma, mluví o spojení mezi Atlantidou a Aura-somou."
V prvních dnech a týdnech po zrodu systému Aura-soma se toto propojení ještě nedalo tak jasně vytušit, třebaže měla Vicky Wall při příležitosti své první prezentace jasnozřivé vize. Své léčivé lahvičky tenkrát vystavovala v hlavním městě Dánska Kodani. V mnohých, kteří byli jejímu postoji pozitivně nakloněni, rozeznala reinkarnované Atlanťany. Také oni odhalili v lahvičkách cosi příbuzného. Především pak v lahvičce B 3 /modrá a zelená/, která později dostala název Atlantská lahvička. Po užití obsahu, který se nanášel především do oblasti srdeční čakry a do okolí hrudního koše, se cítili oni "návštěvníci z Atlantidy" podivuhodně osvěženi a nabiti novou energií. Vicky Wall byla sama hluboce dojata zjevením tolika atlantských duší.
"Myslím, že je zajímavé, že nejčastěji vyskytující se aura-barvou mezi Atlanťany byla tyrkysová, tedy kombinace modré a zelené. Po skončení výstavy mi bylo jasné, že jsem se zde setkala s největším nahromaděním Atlanťanů, jakému jsem kdy mohla být svědkem. Navrátili se plni sil a ihned si vytvořili k této lahvičce blízký vztah. Tato lahvička si později nalezla oblibu a užití u léčitelů po celém světě.
Angličanka byla příliš skromná, než aby se zmínila o tom, že člověk by stěží mohl vytvořit systém léčby barvou, pokud by sám nebyl starou atlantskou duší. Vicky Wall spojila energii srdce s Atlantidou, a tak vznikly v systému léčení barvami Aura-soma především lahvička srdce B 3 a B 83 a B 88. Všem třem lahvičkám bývá připisována schopnost navázat kontakt s prastarými atlantskými vzpomínkami. Zajímavé je, že lahvička B 83 bývá spojována s krystaly, které v Atlantidě patrně hrály důležitou roli. "B 83 umí napomáhat spojení s krystaly, stejně jako podporovat schopnost otevřít se jejich síle."
Protože Aura-soma je dynamický a stále se rozvíjející systém, není lehké předvídat, jaké spojení mezi tímto fasicnujícím vesmírem barev a esencí a dávnou Atlantidou ještě vyjde najevo. Již sama skutečnost, že se "staré atlantské duše" po tisíciletích znovu inkarnují, aby vzkřísily skryté poznatky učení o barvách a jejich moci, je samo o sobě velmi uchvacující.

z knihy Atlantida - hledání potopeného světaKapka v moři

27. listopadu 2009 v 18:17 | Eva |  Perličky
...včera před spaním jsem si vzpomněla na tento příběh...možná ho znáte, možná ne, možná vás osloví, možná ne...každopádně stojí za přečtení....:-)


Kapka v moři...

Byl jednou jeden žák a ten se zeptal svého Mistra: "Co mě odděluje od pravdy ?" A Mistr řekl: "Nejsi sám, kdo je oddělený od pravdy. Je mnoho takových. Povím ti 12 malých příběhů, které ti budou připadat velmi jednoduché. Musíš je ale projít mnohokrát, a i když si budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je procházet. Dělej to tak dlouho, až jimi prostoupíš, až se z malých příběhů stanou velké a z těch zase malé."


První příběh.

Byla jednou jedna kapka v moři, která tvrdila, že moře nikdy neexistovalo. A stejně tak je to i s mnohými lidmi. Stojí ve středu Boha a říkají, že Bůh nikdy neexistoval.

Druhý příběh.

"Chci svoji svobodu,"dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosti vyzdvihlo na svůj povrch. "Chci svoji svobodu", dožadovala se zase kapka a slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblak. "Chci svoji svobodu", dožadovala se zase kapka a oblaka byla dobrotivá a spustila ji zase dolů. A tak byla opět v moři.

Třetí příběh.

Intelektuální kapka vody je intelektuální kapka vody, ale ne moře.

Čtvrtý příběh.

"Všechny tyto kapky v moři za nic nestojí", řekla kapka v moři.

Pátý příběh.

"Bezpochyby, jednu věc jsem už poznala. Jsem určitě o něco důležitější, než moře", řekla kapka v moři.

Šestý příběh.

"Asi se nikdy nepotkám s mořem", povzdychla si kapka v moři.

Sedmý příběh.

"Ále, co je mně po tomto moři", řekla kapka v moři.

Osmý příběh.

"Jedna kapka vody bojovala se svým osudem. I když byla uprostřed moře, nechtěla o moři nic vědět."

Devátý příběh.

"Jedna kapka v moři svolává ostatní kapky, aby mohly udělat povstání proti moři".

Desátý příběh.

" Z titulu mé moci", řekla kapka druhé kapce uprostřed moře, " z titulu mé moci jsi od tohoto dne vyloučena z moře".

Jedenáctý příběh.

"Jsi v mé lásce", řeklo moře kapce vody. Ale kapka vody moře neslyšela, protože byla naplněná láskou k jiné kapce.

Dvanáctý příběh.

"Kdyby se mi podařilo", uvažovala kapka v moři, " aby každá kapka v moři byla v mé lásce, stala bych se celým mořem". A tak začala zahrnovat jednu kapku za druhou do své lásky. Byla tam ale jedna kapka, která ji velice ublížila. Způsobila ji největší utrpení v životě. A tak ji přes všechnu svoji lásku nedokázala odpustit. Jen proto, že nezahrnula jednu jedinou kapku do své lásky, jen jedna jediná ji chyběla, nestalo se z ní moře.

Poslední příběh.

Byla jednou jedna kapka vody, která hledala ticho moře, dálku moře a lásku moře. "Ty jsi jako já", řeklo moře," a já jsem ty". Otevřelo svoji náruč a přijalo kapku. A to, co patřilo moři, patřilo od té chvíle i kapce. Stala se tichem, stala se dálkou moře a její hloubka byla požehnáním pro tento svět. "Věz, můj žáku, moře je plné odpuštění pro ty, kteří ho milují a přijme do sebe ty, kteří si to doopravdy přejí". "Ale co když je taková kapka vody velice špinavá, co potom ...", zeptal se žák. Mistr se z celého srdce rozesmál a řekl, " žádná kapka nemůže být tak špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit."Duhový most

27. listopadu 2009 v 18:15 | Eva |  Perličky
Na nebesích je místo, kterému se říká Duhový most. Když umře zvíře, zvláště takové, které bylo někomu blízké, odchází za tento Duhový most. Pro naše milé kamarády tam jsou louky a kopce, kde mohou běhat a společně si hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunečního svitu a naši přátelé jsou v teple a pohodlí. Všechna nemocná a stará zvířata jsou opět zdravá a při síle, kdo byl zraněn nebo zmrzačený, je nyní opět silný a zdravý, tak jak si ho v našich snech pamatujeme z dávných dnů a již minulých časů. Zvířata jsou šťastná a spokojená až na jednu maličkost: všechna postrádají někoho velmi zvláštního, někoho koho opustila. Hrají si a běhají spolu, ale přijde den kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky. Jeho jasné oči pátravě pozorují, netrpělivé tělo se začíná chvět. Náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji. Až se nakonec ty a tvůj kamarád sejdete v nesmírné radosti. Déšť šťastných polibků pokrývá tvou tvář, tvé ruce opět hladí milovanou hlavičku, znovu hledíš do těch přenádherných důvěřivých očí, jež nadlouho zmizely z tvého života, ale nikdy z tvého srdce. A přes Duhový most půjdete spolu a nikdy se už nerozejdete.

...pověst...autor neznámý...pro všechny milující bytosti....

s láskou Eva-MagentaArchanděl Metatron

27. listopadu 2009 v 18:12 | Eva |  Co je aura-soma

Admin OptionsLahvičky aura-somy mají mnoho aspektů a úrovní působení. Např. kdyby dva lidé provedli naprosto stejný výběr lahviček, jak v barvách tak v pořadí, přesto by to o každém z nich vypovědělo něco jiného a i oni by si v barvách našli každý něco úplně jiného - je to tím, že barvy působí na různých úrovních - a přesně na jaké úrovni zpracování tématu se dotyčný nachází, na takové ho barva osloví.
Dalším aspektem barevného působení lahviček je rovina osobní a rovina tzv. obecná, možná lépe řečeno "globální"...neumím najít přesný výraz, ale možná po vysvětlení to bude trochu jasnější. Například lahvička "archanděl Samael" / olivová/tmavá magenta / - se na osobní rovině vztahuje k osobním ztrátám člověka a na úrovni "globální" zrcadlí "světové" dění /, u této lahvičky je to velmi evidentní - neboť "přišla" na svět 11. září 2001/....

Po tomto trochu obecném úvodu bych se dostala k tomu, co jsem vlastně chtěla říci..již několik dní intenzivně cítím energii archanděla Metatrona / teď mám na mysli lahvičku číslo 100 - archanděl Metatron /....a i okolo sebe cítím, že tato energie nějakým způsobem zesiluje mezi lidmi...pokusím se tedy opět "pouze" z pohledu barev, zprostředkovat tuto energii...

Lahvička číslo 100 - archanděl Metatron obsahuje tyto barvy - tmavou magentu /purpuru/ a v horní části čirou /křišťál/.Energie této lahvičky je velmi mocná transformativní energie.
Tmavá magenta je barva, která v sobě obsahuje celé spektrum - je všeobjímající a hluboká...spojení nebe a země...vše je obsaženo ve všem...
Čirá barva neobsahuje barvu žádnou a její schopností je všechny ostatní barvy odrážet - zrcadlit...
Kombinace těchto dvou barev v jedné lahvičce, nám v čiré přináší sílu očisty a projasnění, aby mohlo naše světlo Vědomí plně zářit
Tmavě purpurová nám pomáhá ponořit se do hloubky stínu a osvobodit temné aspekty naší bytosti, abychom v sobě objevili její plný potenciál - nejvyšší léčivou energii /tmavá magenta je nejléčivější barva z celého spektra/....
Tato lahvička a energie v ní ukrytá nám pomáhá s našimi vnitřními vztahy, pomáhá nám pohlédnout na věci, které jsou pro nás nejtěžší, které mohou blokovat naše vnitřní uvědomění. Metatron nás na tyto překážky upozorňuje.
Je o člověku, který trpěl, který si uvědomuje druh tohoto utrpení a jeho příčiny a vnímá i možnost jak ho odstranit na té nejhlubší úrovni.
Tento člověk navenek působí jinak - může se tvářit statečně, ale jeho nitro vypadá jinak.
Energie nám umožní podívat se na vlastní stín, uvědomit si pravdu o sobě samém, pochopit síly působící v našem vědomí. Pomáhá do temných stránek vnést světlo a podívat se na všechna osobní témata v novém světle...
Pomáhá nám dostat se do kontaktu se skutečným prožitkem vlastního Bytí...a spojit nebe a zemi....

Metatron bývá označován za krále andělů a také za anděla úmluvy...
nese světlo, které prosvětlí náš stín...nese lásku, která přijme a obejme celou naší bytost....probudí náš nejvyšší potenciál - naše samoléčivé schopnosti a dovolí nám podívat se do svého nitra....s láskou a pochopením....
vyléčením a vysvobozením svých temných stránek duše - probouzíme nesmírný léčivý potenciál pro léčení Země...

S láskou Eva - MagentaKrálovská modrá - indigo

27. listopadu 2009 v 18:10 | Eva |  Barvy duhy...
Královská modrá /INDIGO/

... tajemná, hluboká, mystická barva...opouštíme hmatatelné, pojmenovatelné, dostáváme se na jinou rovinu...přicházíme k barvě, jež nese jméno, královská modrá - zkuste se tedy ztišit a naslouchat...duší, srdcem...budete li dostatečně pozorní, tato majestátní barva Vám možná sdělí své tajemství...

Královská modř se na fyzické rovině vztahuje k čelní čakře - ke třetímu oku.
Třetí oko - sídlo našeho řídícího centra - naše vlastní autorita. Tomuto centru jsou podřízena ostatní níže položená - to znamená, nemáme li v pořádku a v souladu naše řídící centrum - nejsou v pořádku ani naše nižší centra - nemá, kdo velet.……

V takovém případě, není naše tělo v souladu s naší psychikou a může a velmi často dochází k depresím - které nemusí mít vnější příčiny - nebývají způsobeny vnějším působením, ale vnitřním neladem = endogenní deprese.

Královská modrá je barva moci, /moci nad sebou samým/ a také nemoci /nemám moc - jsem nemocný/. Troufám si tvrdit, že nevyrovnaná čelní čakra stojí za většinou našich tělesných a duševních neladů...

Královská modrá je také barva noci - temné, tajuplné, neproniknutelné - největší tma přichází před svítáním. Toto přirovnání naprosto vystihuje podstatu královské modré:

• na půdě této barvy se setkáváme se všemi svými démony, zrcadlením se v ostatních...
• když se rozhodneme podniknout cestu do hlubin vlastního nitra - nacházíme odvrženou a zavrženou stranou sebe sama...to mnohdy vzbuzuje strach, děs...

Chce se nám utéci...nebo bojovat /pamatujete - červená v první čakře/...a královská modrá - v sobě tuto kapičku červené barvy obsahuje...a tím nám dává naději - vyrovnaná červená nám přeci říká - ani útěk ani útok...postav se klidně svým vnitřním děsům a podívej se jim zpříma do očí - patří Tobě, jsou to Tvoje součásti...nespěchej, dej si na čas a možná se Ti najednou budou zdát méně děsiví - pak přistup blíže a zeptej se, jaké mají jméno...a co pojmenuješ už nesmíš zabít..a najednou zjistíš, že se přestáváš bát a nepomýšlíš na útěk..přistup ještě blíže a pomalu jednoho po druhém obejmi..uvolni všechny zadržované emoce, plakej..štěstím konečně jsi se setkal se sebou samým...A najednou to víš, všechno je tak jednoduché, jsi pod ochranou...jsi nádherná lidská bytost ..je v Tobě vše..co do Tebe bůh vložil, to jen Ty sám sis vybudoval vlastní vězení, omezení, názory...Nech to už jednou pro vždy plavat /odplout, odplynout/...

Uvolni své okovy…... a žij svůj sen …...nic není nemožné, všechny zákazy a příkazy jsou jen ve Tvé hlavě.

Jednou, až ten den přijde se budeme zpovídat - ale dostaneme jednu jedinou otázku:
"Co jsme udělali pro svou duši?"

Nečekej a zeptej se hned teď - vyslechni odpověď a pak se rozhodni a jdi - splň svůj osobní příběh, jdi za svým štěstím…....celý Vesmír je na Tvé straně a jestli se rozhodneš a podnikneš cestu za pokladem /zlatá - komplementární barva/…..dostaneš ochranný tmavomodrý plášť a boží požehnání…..

Tak neváhej a jdi, hned teď…..

JSI KRÁL A ZLATÁ KORUNA JE V TVÉM SRDCI…...