Červenec 2009

Žlutá a zlatá...

2. července 2009 v 19:44 | Eva |  Barvy duhy...
...tyto dvě barvy spolu úzce souvisejí...proto jsem se rozhodla zveřejnit je současně...

ŽLUTÁ


Žlutá
= barva intelektu a poznání.

· Souvisí s naší schopností ocenit sebe sama = sebehodnota. Umožňuje nám být tím, kým chceme, být tím, čím ve skutečnosti jsme, bez ohledu na mínění a úsudky ostatních.

· Žlutá
je barva jednoduchá, tak jednoduchá, jak by život a naše bytí v něm mohl být, kdybychom neměli strach.Strach z toho, že budeme-li sami sebou ve své jednoduchosti a jedinečnosti, nebude to pro naše okolí přijatelné.
·
· Ve žluté je mnoho racionality a úvah. Můžeme se v našich myšlenkách a úvahách ztratit, budeme-li stále přemýšlet o tom, co si o nás myslí ostatní, ztratíme prostou radost ze života.

· Ve žluté je vše jasné a logické, proto je to pro nás tak složité. Žlutá pokud je nezpracovaná, může způsobit, že se budeme stále přizpůsobovat svému okolí, požadavkům, jež na nás klade a nezbyde nám čas na vlastní život a na vlastní bytí.

· Jelikož žlutá je barvou intelektu a myšlení, může (pokud je pro nás problémem) způsobovat, že se budeme cítit nedostateční, a proto budeme neustále zdokonalovat své znalosti - čtením, kursy, vzděláním, abychom si zajistiti úctu ostatních. Bojíme se, že bychom ve své prostotě - žluté neobstáli.

· Zpracovaná žlutá - jsem takový jaký jsem. Jasná, prostá, logicky uvažující bytost se schopností vcítit se do ostatních, ale stále si udržující vědomí sebe sama.

· Mám právo na jasné odpovědi - ano,ne.Je o našich hranicích.Žlutá nám velmi pomáhá v sebeuvědomění a ve schopnosti si najít a obhájit své hranice.

· Žlutá = archetyp Františka z Asissi, který vedl velice jednoduchý a prostý život v souladu se sebou samým a v souladu se všemi ostatními bytostmi.


ZLATÁ

Zlatá = barva intuitivní moudrosti.

· Najít a procítiti v sobě zlatou barvu, je jako objevit zlatý poklad, dávnou moudrost našich předků. Není závislá na naší vzdělanosti, ale můžeme k ní přes vzdělanost dojít.

· Jsou to naše nejhlubší intuitivní podněty, které nemůžeme racionálně podložit, nemůžeme je dokázat, ani nemusíme, jelikož my to prostě VÍME.

· Je to hloubka našich zkušeností, neopakovatelných a nepřenosných, jelikož pochází z naší životní cesty a z cesty našich předků.

· Je to zlaté jádro v nás, které nás provází od věků.

· Je to naše vnitřní síla, síla moudrosti.

· Strach, který nám brání tento poklad vynést na světlo boží,je jiný než žlutý strach.Ve žluté my víme čeho se bojíme.Ve zlaté je to iracionální úzkost, kterou neumíme uchopit,neumíme jí pojmenovat.

Je to existencionální úzkost, jelikož souvisí s naší cestou k Bohu, jež je pro každého z nás zcela individuální a výjimečná, proto jsme na ní zcela sami a opuštění.

Zlatý konflikt souvisí s pocitem neustálého napětí - čím blíže jsme k naplnění naší individuální cesty, tím se můžeme cítit osamělejší a vzdálenější ostatním.

Z toho plyne naše úzkost.Uvědomíme-li si že na konci naší cesty - najdeme poklad moudrosti a všichni se na našich osamělých poutích sejdeme, úzkost se promění v zlaté štěstí.

Všichni hledáme jedno jediné, každý sám.