Červen 2009

Zelená...

24. června 2009 v 13:57 | Eva |  Barvy duhy...
ZELENÁ

Pokud se nám podařilo vyřešit, nebo alespoň pořešit témata
červené - uspokojení základních potřeb,
oranžové - vztahy k ostatním a k sobě,
žluté
- sebeocenění a uvědomění si své osobnosti,
můžeme se posunout o stupínek výše od čistě fyzických čaker do středu našeho bytí - k srdeční čakře zelené barvy.

V zelené barvě jsou skryty dvě primární - jednoduché barvy - žlutá a modrá.
· Žlutá - známe, barva naší osobnosti, našeho já - našeho ega, centra naší vůle se v zelené stýká s modrou - barvou ducha a barvou "Buď vůle Tvá."

· Je li srdeční čakra v rovnováze - jsme v souladu sami se sebou - přání naší duše - modrá je vždy v souladu s božím plánem, naplnit ho však může pouze naše osobnost - naše já - žlutá.

· Jakákoli nerovnováha v srdeční čakře vypovídá o tom, že jdeme sami proti sobě, nejednáme v souladu se svými sny, se svými touhami a nenaplňujeme plán naší duše.Vede to k otravě srdce - zahořklosti.
· Přijmeme - li do svého života modrou barvu - nejvyšší komunikaci lásky, můžeme překonat žlutý strach o naše malé já a dát svému životu nový rozměr a nový směr.
Zelená - je barvou změn a ochoty k nim. Dává nám možnost vytvořit si v sobě prostor a zároveň vnější prostor rozšířit tak, aby se nám v něm volně dýchalo.
· Získáme tak schopnost, podívat se na svou situaci z jiných úhlů a z jiné perspektivy - jakoby s modrým odstupem.
· V tomto stavu můžeme spatřit nový směr, který jsem před tím, pokud jsme byly uvnitř nebyli schopni vidět a také nám umožní vidět nové perspektivy v životě.
· Dodává nám odvahu k novým začátkům a životním obratům - v situaci, kdy jsme tzv. na křižovatce a rozhodujeme se, jakým směrem se dále vydáme.

Zelená je úžasným pomocníkem v těchto situacích, neboť nás navádí na tu jedinou správnou cestu - Cestu srdce.
Je to barva lásky - lásky k sobě, k druhým lidem, k přírodě - lásky a citu, pocitů sounáležitosti - já malé žluté já, jsem kapkou v modrém oceánu. A je jen na mě jak důležitou kapkou budu, jak se budu vnímat, jak budu vnímat ostatní kapky - všichni jsme úžasné a jedinečné střípky - mozaiky zvané Vesmír...

Konstelace pro Příbram

22. června 2009 v 12:43 | Eva |  Zážitky ze seminářů...
...Příbram je město plné extrémů...
Nad městem drží svou ochrannou ruku "Svatá hora", mám pocit, že bez ní by asi v našem městě bylo mnohem hůře...
Na opačném konci města se nacházejí "Březové hory",kde je velmi silná zemská energie, barvy temně purpurové...barvy těžké hornické práce, obětí, lásky k zemi - ale také smrti /nemálo životů si vyžádalo dobývání pokladů z hlubin země/...
Bývala doba kdy hornické povolání znamenalo čest, čistotu a lásku k zemi... Praví horníci "cítili skálu". Svýma rukama se dotýkali Země s láskou a úctou a děkovali jí za vydané poklady...Měli v sobě pokoru a víru - vděční za každou směnu ukončenou ve zdraví a bez obětí na životech...Byli si vědomi, že Země je jejich matka a může život nejen dávat ale i brát...
Jejich víra byla čistá, v souladu s přírodou...plná něhy a úcty k životu, ale i ke smrti...Je zajímavé, že nejkrásnější a nejdojemnější příbramské jesličky byly vytvářeny upracovanými dlaněmi horníků...

Ano, tak tomu bývalo...Za dob minulého režimu se toho změnilo hodně i kvalita hornického povolání - vidím dva aspekty, které způsobily, že vibrace v našem městě se změnily a narůstala agresivita...
První je ten, že u Příbrami byl zřízen komunistický lágr - Vojna - zde už lidé nedobývali s láskou zemi, byli zde za "trest", nuceni k nadlidským výkonům v nelidských podmínkách...to je energie smutku a bezpráví, která je zde cítit...
Druhý aspekt je o penězích - s rozmachem uranových dolů za minulého režimu nastala v Příbrami "zlatá horečka", která přitáhla do našeho města hodně mužů, kteří byli ochotni bez jakýchkoli znalostí a vědomí si náročnosti hornického povolání "vydělávat peníze"...lámat skálu, dobývat a rubat pro výkon...Nemám právo soudit ani to nemám v úmyslu, doba byla taková, podmínky také a peníze na šachtě vydělané nebyly zadarmo...byly draze vykoupené...
Práce ve stresu, horku si vybírala svou daň - alkohol, násilí, rvačky...mnoho mužů své vydřené peníze rozházelo po hospodách a začalo se točit v bludném kruhu...

Vše toto zanechalo v našem městě své smutné stopy...Extrémismus, vláda peněz, arogance...
I když je dnes vše trochu jinak, není život v našem městě jednoduchý...láska, jemnost, péče, ženské kvality jsou u nás potlačeny....

Před několika měsíci jsme se pokusili o první konstelaci pro Příbram...Podařilo se uvolnit sevřenou ženskou energii, která začala jemně proudit ...Země nám všem odpouští....Je to první krok, je před námi ještě velmi mnoho práce, péčí, láskou a odpuštěním uvolnit staré a zatuhlé vzorce ve vztazích k Zemi, přírodě, mezi lidmi...

Věřím však, že se to podaří...a z našeho nechvalně proslulého města s téměř největší kriminalitou v zemi, se stane opět "městečko na dlani"...obklopené krásou brdských lesů, plné láskyplných lidí, kteří budou hrdí na své město a sami na sebe....Věřím....


S láskou Eva


Bohyně a já - cesta v kruhu

4. června 2009 v 19:47 | Eva |  Bohyně a já - cesta v kruhu


Pohybuji se v kruhu, to je moje cesta. Do té doby, než jsem si uvědomila, že je naprosto v pořádku, jsem z té cesty bývala zmatená a někdy i nejistá....

Ráda bych se podělila o své zážitky v kruzích, kruhách a kroužkách, které opisuji při své cestě...

O setkání s Bohyněmi, ženami a Bohyněmi v nich...krásném období uvolňování starých vzorců a znovuobjevování ženské energie...která se po tisíci letech vrací v nové podobě, v podobě lásky, soucitu a péče...

Budu se s vámi dělit o své vlastní úvahy, zkušenosti ze semináře "Bohyně v nás", o zajímavé texty....věřím, že i vás se dotkne soucitná a láskyplná energie...

S láskou Eva
Kuan Jin a aura-soma

4. června 2009 v 19:27 | Eva |  Bohyně a já - cesta v kruhu
Kuan Jin a aura-soma

Když vznikla lahvička č. 60, modrá nad bílou, cítila zakladatelka aura-somy, Vicky Wall,
silnou mužskou energii, která z flakonku vyzařuje a navazuje spojení s velkým čínským mudrcem Lao-c´. Dodatečně se dostavila asociace s Kuan Jin, jež ztělesňovala kvalitu soucitu. Modrá barva podle teosofické nauky odpovídá druhému paprsku lásky a moudrosti, což jsou kvality, které Kuan Jin dokonale naplňuje.

Když se modrá barva ještě více prosvětlí a stane se pastelovou, vznikne spojení s mistrem
El-Moryou, který je v duchovní hierarchii jediným vládcem světa vody. Z legend a zobrazení můžeme vidět, že Kuan Jin má právě tak silnou vazbu na tento živel.

Srovnáme-li mistrovskou sadu lahviček aura-soma Equlibrium se stejnojmennými esencemi, zjistíme, že jejich barvy spolu korespondují.

Jedinou výjimkou je kvintesence " Kuan Jin a Lao-c´", která má doplňkovou barvu korálově červenou a ta zesiluje aspekt modrého paprsku a odpovídá přítomnosti Kuan-Jin

Lahvička Equlibrium č. 60 /modrá na bílé/ a odpovídající kvintesence /korálově červená/jsou tedy jedinými esencemi systému aura-soma, které díky své rozdílné barevnosti vyjadřují silnou polaritu jing - jang.

Dále se Kuan Jin přiřazuje fialová barva, jež asociuje s mistrem Saint Germaniem. Jde tu jak o úkoly Kuan Jin v novém věku, tak o jednu skrytou vazbu. Fialová barva totiž v jevištním umění odpovídá činohře či tanci. Kuan Jin ztělesňuje v této oblasti aspekt radosti a potěšení.zdroj: Daniela Schenker - Kuan Jin Bohyně soucitu

Aura-soma jako terapie duše

4. června 2009 v 13:19 | Eva |  Co je aura-soma
Aura - soma je uměním i terapií zároveň. Je uceleným systémem práce s barvami a s jejich působením na tělo, mysl a vědomí člověka. Tento jedinečný způsob sebepoznání a osobního rozvoje používá energii barev, bylin, esenciálních olejů a krystalů.
Je všeobecně známo, že fyzické nemoci bývají až tím posledním výkřikem naší bytosti. Na fyzické rovině se totiž projeví pouze takové nerovnováhy, které nebyly zpracovány na jemnějších úrovních. Tyto nerovnováhy mají své příčiny a právě těmi se Aura-soma zabývá. Pracuje s příčinami a souvislostmi nemocí, které se projevují v rovině našich emocí, vlastností a chování, či na našem těle.

Aura-soma bývá nazývána také léčbou duše.
Pomáhá nám harmonizovat duchovní, emocionální, mentální a fyzické roviny naší bytosti a nalézat kontakt s naším vnitřním vedením.

Tento systém vznikl před více než 20 lety v Anglii zásluhou Vicky Wall, lékárnice a léčitelky, která do něj vtělila inspirace ze svých snů a meditací. V průběhu následujících let se z prvních několika zázračných lahviček postupně utvářel ucelený systém interpretace barev, který v sobě propojuje i další metody a nástroje poznání / např. astrologii, numerologii a kabalu/.

Základem systému je sada dvoubarevných lahviček EQULIBRIUM / česky rovnováha /, které jsou tvořeny dvěma částmi, olejem a vodou, v poměru 1:1. Obsahují výtažky z rostlin, energie drahokamů, minerálů a barev. Emulze, která vznikne protřepáním obou částí se nanáší přímo na tělo.

Dalšími přípravky jsou barevné a voňavé energetické substance tzv. POMANDERY. Obsahují 49 bylinek v různých poměrech, podle oblasti jejich působení. Jejich hlavní funkcí je posílení a harmonizace aury, tedy zlepšení naší energetické ochrany. Nanáší se do aury a jejich účinek je okamžitý.

Třetím ze základní prostředků jsou KVINTESENCE. Jsou to opět jemné energetické substance, které slouží k navázání kontaktu s tzv. mistrovskými energiemi. Každý barevný paprsek totiž svou frekvencí přenáší i informace, principy a kvality. Kvintesence je dobré používat před meditací na aspekty, které bychom si přáli v sobě rozvíjet. Navázání kontaktu s těmito energiemi v podstatě znamená objevit určité kvality sám v sobě..

Dalšími produkty jsou Mořské a Motýlí esence.
Mořské esence jsou vydatným pomocníkem při uzdravování našich vztahů a při harmonizaci negativních energetických polí, které omezují naše fungování, projevy a komunikaci s druhými.

Motýlí esence obsahují velmi vysoké frekvence - používají se při působení na nejjemnější složky aury a působí hlavně pro rozvoji našich nejtvořivějších kvalit.

Aura - soma jako léčebná metoda má svá specifika. Pro její pochopení je důležité podívat se na souvislost nemocí s odpovědností a vědomým jednáním. Léčení spočívá především v tom, že působí na mentální, emocionální a duchovní stránku naší bytosti a odhaluje skryté příčiny. Používáním lahviček se v nás začne odehrávat proces uvědomování si. Začneme si uvědomovat skryté vzorce našeho jednání a chování a zároveň nám lahvičky dodají energii, abychom mohli danou situaci změnit a dokázali udělat to, co potřebujeme. Prožíváme nové možnosti, které můžeme přijmout do svého života.
Dalším aspektem, který je na Aura-somě přitažlivý je, že každý si vybírá své lahvičky sám. Tím se stává zodpovědným za svůj výběr. Je dobré si intuitivně zvolit barevné kombinace a pak buď samostatně, či s pomocí konzultanta projít celým terapeutickým procesem.
Tak se sami a vědomě proměňujeme ve svobodnějšího člověka.

Lahvičky nám pomohou vrátit se ke svým skutečným pocitům, které jsme často zasunuli, potlačili do podvědomí a od kterých jsme se z jakýchkoli důvodů oddělili.
Barvy nám svět našich pocitů připomenou / beze slov / a pomáhají se k nim vrátit.

Aura-soma je terapie duše. Léčení duše je směřování k lásce. Vyléčení je láska. Znamená to, že přestaneme bojovat , bát se o sebe, nevědět co se sebou. Větším poznáním sebe sama si přestaneme působit bolest a zmatek. Přijetím sebe sama budeme moci obrátit svou pozornost k lásce.

Lahvičky Equlibrium

Lahvičku si můžeme vybrat různými způsoby, klasickým výběrem ze sady, prostřednictvím numerologie, pomocí tarotu.

Klasický výběr

V Aura-somě obvykle používáme výběr čtyř lahviček, z nichž každá má na své pozici určitý význam.
Je dobré mít k výběru klid a dostatek času, abychom se mohli uvolnit a oddat se vnímání barev a energií, kterými s námi lahvičky komunikují. Pokusíme se na chvíli zapomenout na všechno co jsme se do této doby o barvách dozvěděli, jak je vnímáme, co si o nich myslíme.
Opustíme všechny své představy, jen klidně sedíme a díváme se na sadu "živých" lahviček a vnímáme je. Necháme své pocity a myšlenky, ať si volně plují. Pak si představíme, že pojedeme někam hodně daleko, třeba na pustý ostrov a ze všech lahviček si s sebou můžeme vzít pouze jednu. Až nás osloví ta lahvička, kterou bychom nevyměnili za žádnou jinou, vyjmeme jí ze sady a pro tuto chvíli na ní zapomeneme.
Tento postup opakujeme ještě třikrát, dokud si nevybereme všechny čtyři lahvičky.

Hlubší porozumění barev je součástí konzultačního umění. Proto já osobně považuji konzultaci za velmi důležitou součást terapie, je to dobrý začátek pro nastartování léčebného procesu.

První lahvička vypovídá o našem životním úkolu a cíli, pro který jsme se narodili
Druhá lahvička je o našich problémech a těžkostech
Třetí lahvička mluví v pozitivním smyslu o tom, kam jsme zatím na své cestě došli
Čtvrtá lahvička ukazuje náš možný potenciál v budoucnu

Druhá z těchto čtyř lahviček je považována za lahvičku terapeutickou, je dobré ji začít používat jako první. Poté můžeme pokračovat dalšími lahvičkami.
Cítíme - li však, že jsme se po používání lahvičky posunuli natolik, že již původní výběr neodpovídá, můžeme si udělat výběr nový.

Při používání lahvičky se můžeme přechodně stát citlivějšími na nejrůznější energetické podněty z okolí. V takovém případě nám mohou pomoci pomandery, které chrání naší auru a pomáhají nám zvládat příslušnou barvu ve vnějším světe. Pomander vybíráme nejčastěji podle vůně, nebo jako doplněk při barevném výběru. Existuje 15 druhů Pomanderů v různých barvách.

Kvintesence jsou velmi jemné substance působící na astrální část naší aury. Pomáhají nám naladit se na aspekt příslušné barvy ve vnitřním světě a dál jej v sobě rozvíjet. Např. při meditaci nebo relaxaci. Kvintesenci vybíráme stejně jako pomander..nejčastěji podle vůně nebo opět jako doplněk při barevném výběru…hodně nám může napovědět dolní barva v první lahvičce našeho výběru.
I kvintesencí existuje 15 různých druhů. Kvintesence se vztahují k Mistrovským lahvičkám / č. 50 - 64/

Vicky Wall - Zázrak barevné léčby
Mike Booth - Aura-somaOlivová...

1. června 2009 v 21:29 | Eva |  Barvy duhy...


Olivová - barva cesty a barva naděje…

Olivové centrum se nachází mezi oblastí solar plexu a srdeční čakrou - /olivová barva vznikne přidáním žluté do zelené../..

Je to jedna z nejdůležitějších barev pro naplnění osudu člověka / ne-li vůbec nejdůležitější./. Chceme-li se na své cestě posunout od žluté /centra naší osobnosti/ k centru, kde můžeme ucítit a zažít přesah našeho života, kde se můžeme sami na sebe a na své žluté touhy podívat s odstupem modré…musíme projít olivovou cestou /cesta temným lesem - pohádky jsou velmi pravdivé/
...vztah k olivové bývá velmi jednoznačný líbí - nelíbí …vypovídá o tom, jaké máme zkušenosti s osamostatněním, s převzetím zodpovědnosti za svůj vlastní život…
není čas na výmluvy - kdyby, kdo, a kde bych byl, za takových a jiných podmínek…

V olivové barvě je potřeba si uvědomit, že vše co se dělo, dělo se z nějakého důvodu…není viníků ani obětí …je čas vše pustit a chceme- li se dostat do zeleného centra odpuštění - vydat se na cestu....

V olivové barvě končí terapeutické procesy - jsme takoví jací jsme, vykročme na cestu - naší jedinečnou a neopakovatelnou - olivovou….

V olivové je ukrytá žlutá a to je náš strach, strach z toho co se stane, až se staneme sami sebou - bez všech berliček, až si přiznáme svou vlastní sílu i zranitelnost, dobře víme, že už nikdy to nebude jako dřív - ale rozhodnutí je na nás…

Můžeme zůstat na místě a pozorovat život z bezpečné vzdálenosti, ale nikdy nezažijeme to vzrušení …vzrušení z neznáma a radost ze života.

V olivové barvě je velmi mnoho radosti - je to jiná radost než korálová - je poznamenána ztrátou - ztrátou bolestnou….olivová barva je barvou boje - v boji jsou padlí a ranění…je nutné raněné ošetřit, padlé pohřbít a jít dál, žít dál…ani po válce se život nezastaví, je jen na nás co na spáleništi vznikne…i z těch nejtěžších situací může vyrůst něco krásného, květ naděje…

Olivovou ratolest přinesl Bůh po potopě světa, jako slib, že již nikdy neuvrhne Zemi do takové zkázy…
Poté se na nebi objevila duha…..

To je naděje olivové barvy….vydejme se tedy na cestu…na cestu za duhou…v nás…